Zámek Nové Hrady

Mezi největší chloubu mikroregionu Toulovcovy maštale patří bezesporu nově
zrekonstruovaný zámek Nové Hrady. Tato půvabná rokoková stavba z 18. století
je také nazývána "České Versailles" nebo "Malý Schonbrunn".

Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774-1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele - textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy a od té doby prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Slavnostní otevření zámku se konalo již v roce 2001. Na předním nádvoří byla nově vybudována rokoková zahrada s fontánami a broderiemi ze stříhaného zimostrázu, rekonstrukcí prošel barokní špýchar, který se proměnil v První české muzeum cyklistiky, kde jsou vystaveny exponáty od poloviny 19. století až po současnost. Jsou zde vystaveny exponáty ze soukromé sbírky českého sběratele - velocipedisty, který se tomuto oboru věnuje již od svých patnácti let. Dále pak byl rekonstruován klasicistní zahradní altán i domek zahradníka, na druhém nádvoří zámku vznikla ukázka užitkové zeleninové zahrady, na terase před špýcharem je dnes barokní divadélko ze stříhané zeleně a zahrada s perénovými záhony. Ve výstavbě je zámecký hotel, budova oranžérie s rozsáhlým labyrintem, dokončuje se ustájení a výběhy pro koně a postupně se rozšiřuje farmový chov jelení a daňčí zvěře. V budoucnu by měl celý renovovaný zámecký komplex sloužit jako reprezentativní společenské, kulturní a turistické centrum a znovu nabýt pověsti jedné z nejvýznamnějších a nejatraktivnějších památek celého regionu.

Celý zámecký areál je zasazen do krásné a dosud civilizací poměrně málo dotčené krajiny.

Ve slavnostním rokokovém sále zámku se konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak romantické svatební obřady. Ty na požádání mohou též probíhat ve venkovním barokním divadélku či klasicistním zahradním altánu. V prostorách bývalé kočárovny a konírny zámku, nyní banketním sále, se pořádají svatební hostiny, oslavy a společenské akce. Pro veřejnost je otevřena Zámecká restaurace a Zámecká kavárnička. Součástí prohlídky zámku je expozice nábytkového umění z UPM Praha a periodické výstavy v Zámecké galerii.

         

Oficiální stránky zámku Nové Hrady

K zámku vede červená turistická trasa a také
příjemná cyklotrasa.