Veselý kopec na Vysočině

www.vesely-kopec.eu

www.vesely-kopec.eu/historie/betlem-hlinsko


Soubor lidových staveb Vysočina vznikl již v roce 1972 na Veselém kopci, což
je centrum celého skanzenu. Nachází se vedle vesnice Svobodné Hamry, asi
10km od Hlinska. Veselý kopec je označení pro hlavní část skanzenu, který 3lucky@
tvoří asi 30 objektů z 19. století. Mapují lidovou architekturu, zvyky a
život našich předků. Veselým kopcem vede turistická značená trasa krajem
Chrudimky. Turisty jistě upoutá malebný kraj na rozhraní dvou celků -
Železné hory a Žďárské vrchy, ty dále protkává řeka Chrudimka.

OTEVÍRACÍ DOBA 2014:

VESELÝ KOPEC

OTEVŘENO OD 19.DUBNA 2014.

Duben, září a říjen

denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 hodin.

(Poslední prohlídka s průvodcem v 15 hodin.)

Květen a červen

denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin

(Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin.)

červenec a srpen

denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

(Poslední prohlídka s průvodcem v 17 hodin).

Vstupné: 70 Kč

Snížené vstupné: 40 Kč, (děti do 6 let, ZTP, důchodci, studenti do 26 let)

Rodinné vstupné: 180 Kč (2 dospělí + až 3 děti, studenti)

Při kulturních akcích: 80 Kč a 50 Kč.

Příplatek za fotografování na Veselém Kopci: 20 Kč.

Poznámka: pokud si přejete průvodce, který by Vás provázel po celou dobu prohlídky, můžete si ho objednat: vysocina@npu.cz nebo 469333175, 469326415. 

BETLÉM HLINSKO

OTEVŘENO CELOROČNĚ

Leden až březen

od 8,30 do 16 hodin,

v sobotu od 9 do 12 hodin,

v neděli od 13 do 16 hodin,

zavřeno v pondělí.

Duben, květen, červen, září, říjen,

listopad, prosinec

denně mimo pondělí od 8,30 do 16 hodin.

Červenec a srpen

denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Polední přestávka od 12 do 12,30 hodin.

Vstupné:

1. okruh - řemeslnická obydlí:

Vstupné: 45 Kč

Snížené vstupné: 30Kč (děti do 6 let, ZTP, důchodci, studenti do 26 let),

Rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + až 3 děti, studenti)

2. okruh - Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, UNESCO:

Vstupné: 25 Kč

Rodinné vstupné 75 Kč (2 dospělí + až 3 děti, studenti)

Speciální programy pro školy: 35 Kč.

Příplatek za fotografování v památkové rezervaci Betlém Hlinsko: 20 Kč.

NOVINKA: ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PRO NÁVŠTĚVU VESELÉHO KOPCE

A BETLÉMA HLINSKO V JEDEN DEN.

Od 22.4. 2014 do 31.10. 2014 platí pro zájemce o návštěvu Veselého Kopce

a památkové rezervace Betlém Hlinsko v jeden den zvýhodněné vstupné:

100 Kč a 60 Kč, rodinné  260 Kč.

Neplatí při akcích a speciálních programech.

POZOR: V pondělí 27. října 2014 budou expozice Veselý Kopec i Betlém Hlinsko otevřeny.