Pískovcové sklepy ve Zderazi


 V těsné blízkosti Toulovcových maštalí se rozléhá obec Zderaz. Zajímavá je
především pískovcovými podzemními obydlími, jejichž původ je nejasný. Je
možné, že v nich přebývali chudí, kteří si nemohli postavit vlastní dům,
pravděpodobné ale je i to, že byly vybudovány za třicetileté války jako
úkryt pro majetek a úrodu před vojsky. Za doby temna mohly tyto sklepy také
sloužit k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva. U některých
podzemních místností je patrné, že v nich byly řemeslné dílny. Tento systém
pískovcových sklepů je v Čechách ojedinělý. V roce 1999 byla započata
rekonstrukce prvního z těchto obydlí, domu s č.p. 32, který je již přístupný
veřejnosti. Obec plánuje do budoucna obnovu i dalších sklepení. I do Zderazi
vede turistická stezka a značená trasa pro cykloturisty.